Diskriminace a perzekuce

Ve většině evropských zemí byly roky mezi světovými válkami poznamenány hospodářskou krizí a sílícím sociálním napětím. To bylo důvodem, proč se prohloubila diskriminace Romů a Sintů. Úřady je začaly evidovat samostatně a nutily je, aby nosili zvláštní osobní průkazy totožnosti. V některých zemích byly zavedeny takzvané „cikánské“ zákony, které regulovaly a ve stále větší míře omezovaly jejich každodenní život a tradiční způsoby obživy.