B1 Světová hospodářská krize

Během světové hospodářské krize přišly ve střední Evropě o práci miliony lidí. V této době mělo jen málo středoevropských zemí zavedeno zdravotní pojištění, dávky v nezaměstnanosti či důchodové systémy. Mnoho z těch, kdo ztratili zaměstnání, odešlo z měst a vrátilo se do rodných vesnic. Tam tito lidé začali vykonávat práce, které do té doby zastávali Romové. Netrvalo dlouho a mnoho Romů začalo trpět hlady a místní úřady musely chudým vyplácet podporu. Napětí sílilo a řada obcí se jednoduše chtěla těchto chudých a hladovějících lidí zbavit.

Obyvatelé romské osady v rakouském Oberwartu. Policejní fotografi e pořízená ve třicátých letech 20. století zachycuje policejní práci.
1927 - 1937