B1 Światowy Kryzys Ekonomiczny

W czasie światowego kryzysu ekonomicznego miliony ludzi w Europie Środkowej straciły pracę. W tamtym czasie niewiele krajów środkowoeuropejskich posiadało systemy ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłki dla bezrobotnych czy system emerytalny. Wielu bezrobotnych powracało z miast do swoich rodzinnych wiosek, podejmując tam prace wykonywane dotychczas przez Romów. Wielu Romów zaczęło wkrótce głodować, a władze lokalne musiały im płacić zapomogi. Napięcia rosły i wiele społeczności po prostu chciało się pozbyć tych biednych i głodnych ludzi.

Mieszkańcy romskiego osiedla w Oberwart w Austrii. Zdjęcie policyjne wykonane w latach 30. XX wieku w celu zilustrowania działań policji.
1927 - 1937