B1 Ekonomisk Världskris

Under 1930-talets världsomspännande ekonomiska kris förlorade miljontals människor i Centraleuropa sina jobb. Få länder erbjöd sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring eller ålderspension till sina medborgare. Ett stort antal arbetslösa lämnade därför städerna för att återvända till sina hembyar, där de tog över de jobb som romer tidigare haft. Många romer förlorade sin försörjning och levde på fattigunderstöd. Motsättningarna ökade i lokalsamhället, många kommuner ville bli av med de fattiga och hungriga människorna.

Boende i den romska bosättningen i Oberwart, Österrike. Fotografi et togs under 1930- talet i syfte att dokumentera polisarbetet.
1927 - 1937