Dyskryminacja i prześladowania

W większości krajów europejskich lata międzywojenne były czasem kryzysu ekonomicznego i narastających napięć społecznych. Prowadziło to do wzrostu dyskryminacji wobec Romów i Sinti. Władze zaczęły ich rejestrować i wydawać im specjalne dokumenty tożsamości. W niektórych krajach wprowadzono tak zwane „cygańskie” prawa, które regulowały i w coraz większym stopniu ograniczały ich życie codzienne i tradycyjną aktywność zawodową.