B5 Oddzielna Rejestracja

Wraz z powstaniem nowoczesnych państw narodowych w końcu XIX w., rejestracja zaczęła obowiązywać wszystkich obywateli. W latach 20. i 30. XX wieku władze regionalne i lokalne w coraz większej liczbie państw zaczęły prowadzić specjalne „rejestry cygańskie”, w których spisywano dane na temat lokalnych społeczności Romów i Sinti, wydając również ich członkom specjalne dokumenty tożsamości, które musieli zawsze nosić ze sobą.

„Cygańska karta tożsamości” („cigánylgazolvány”) wraz z fotografi ą i odciskami palców, wydana w austro-węgierskim miasteczku granicznym Szentgotthárd w 1937.
1937