B5 Odvojena registracija

Usponom moderne nacionalne države u kasnom 19. stoljeću, registriranje je postalo uobičajeno za sve građane. U 20-im i 30-im godinama 20. stoljeća, regionalne i lokalne vlasti u mnogim su zemljama popisivale lokalnu romsku i sintsku populaciju u izdvojene „Ciganske registre“. Izdavale su im specijalne osobne isprave koje su morali nositi sa sobom čitavo vrijeme.

„Ciganska osobna iskaznica“ (“cigányigazolvány”) zajedno s fotografi jom i otiscima prstiju, izdana u austrougarskom graničnom gradu Szentgotthárd 1937. godine.
1937