B5 Särskild Registrering

Framväxten av de moderna nationalstaterna under sena 1800-talet medförde en allmän registrering av samtliga medborgare. Under 1920- och 1930-talen började regionala och lokala myndigheter i allt fl er länder att registrera den inhemska romska befolkningen. Så kallade ”zigenarregister” upprättades och särskilda identitetshandlingar togs fram som romer alltid var tvungna att ha med sig.

Ett ”Cigányigazolvány”, så kallat ”zigenarpass”, med foto och fi ngeravtryck, utfärdat år 1937 i den österrikiskungerska gränsstaden Szentgotthárd.
1937