B6 Eugenika

Rasistowską teorię głoszącą, że Romowie i Sinti „zanieczyszczają” „pulę genetyczną” Europejczyków, sformułowali jako pierwsi szwajcarscy psychiatrzy, od których przejęli ją narodowi socjaliści. W 1905 r. Josef Jörger, szwajcarski psychiatra i zwolennik eugeniki, użył tego drzewa genealogicznego by pokazać, jak rodzina Zero została rzekomo „zanieczyszczona” przez małżeństwo z kobietą pochodzącą z grupy Wędrowców. W tej rozprawie poszczególni członkowie omawianej rodziny określani byli w sposób pejoratywny przez przypisanie im dwuznacznych, subiektywnych i moralizujących etykietek, takich jak „prostytutka”, „kryminalista”, „ograniczony umysłowo”, „z nieprawego łoża”. Zgodnie z teorią eugeniczną zachowanie społeczne jest w dużej mierze odziedziczone. Tak więc ruch eugeniczny rekomendował ulepszenie genetycznej kompozycji zbiorowości z pomocą „higieny rasowej”, obejmującej przymusową sterylizację, eksperymenty na ludziach i separację grup „niepożądanych”.

Drzewo genealogiczne rodziny Zero (rozmyślnie negatywny pseudonim), mające na celu zilustrowanie teorii Josefa Jörgera na temat negatywnych konsekwencji małżeństw mieszanych z Wędrowcami.
1905