B6 Eugenika

Rasovou teorii, podle níž Romové a Sintové „znečišťují“ genofond evropského obyvatelstva, poprvé představili švýcarští psychiatři a později se k ní přihlásili nacisté. V roce 1905 Josef Jörger, švýcarský psychiatr a zastánce eugeniky, použil tento genealogický strom k tomu, aby ukázal, jak byla rodina Zerových (zero = nula, jde o záměrně negativní pseudonym) údajně „znečištěna“ sňatkem s ženou z rodiny kočovníků. Ve studii byli různí příslušníci rodiny očerněni obecnými, subjektivními a moralizujícími nálepkami, např. „prostitutka“, „zločinec“, „slaboduchý“ a „nemanželský“. Podle teorie eugeniky se sociální chování do značné míry dědí. Eugenické hnutí tudíž doporučovalo, aby byla genetická skladba obyvatelstva vylepšena pomocí „rasové hygieny“ včetně nucené sterilizace, pokusů na lidech a oddělení „nežádoucích“ skupin.

Genealogický strom rodiny Zerových má znázornit teorie Josefa Jörgera o negativních dopadech smíšeného sňatku s příslušníkem rodiny kočovníků.
1905