B6 Rashygien

Den rasistiska teorin om att romer förgiftar den europeiska befolkningens gener formulerades ursprungligen av schweiziska psykiatriker. En teori som de tyska nazisterna senare övertog. År 1905 försökte den schweiziska psykiatrikern och rashygienförespråkaren Josef Jörger med hjälp av ett släktträd bevisa hur familjen Zero fördärvats genom giftermål med en kvinna ur en resandefamilj. I studien benämndes de olika familjemedlemmarna med vaga, nedsättande, subjektiva och moraliska omdömen såsom prostituerad, förbrytare, svagsint och oäkta. Enligt rashygieniska teorier var även socialt beteende ärftligt. Följaktligen rekommenderade den rashygieniska rörelsen åtgärder för att förbättra befolkningens genetiska sammansättning genom tvångssterilisering, experiment på människor och särbehandling av oönskade grupper.

Släktträd för en familj, med nedsättande pseudonymen Zero, upprättat för att illustrera Josef Jörgers teorier om de negativa följderna av ett blandäktenskap med en resande.
1905