B6 Eugenika

Rasistická teória, že Rómovia a Sintovia “kontaminovali” “genofond” európskej populácie bola prvýkrát predložená švajčiarskymi psychiatrami a neskôr si ju osvojili národní socialisti. V roku 1905 použil švajčiarsky psychiater a podporovateľ eugeniky Josef Jörger tento rodostrom, aby ukázal, ako bola rodina Nula údajne “znečistená” sobášom so ženou z kočovnej rodiny. Viacerí členovia rodiny boli v štúdii označení nejasnými, zaujatými alebo moralizujúcim výrazmi ako “prostitútka”, “kriminálnik”, “slabomyseľný” či “protizákonný”. Podľa teórie eugeniky je sociálne správanie prevažne dedičné. Takže hnutie eugeniky odporúčalo zlepšenie genetického zloženia populácie pomocou “rasovej hygieny”, vrátane násilnej sterilizácie, pokusov na ľuďoch a segregáciou “nežiadúcich” skupín.

Rodostrom rodiny Nula (úmyselne negatívny pseudonym) Josefa Jörgera ilustrujúci teórie negatívnych efektov zmiešaných manželstiev s “kočovníkmi”.
1905