B4 Identifikace

Od roku 1912 francouzské úřady vyžadovaly, aby každý, kdo nemá trvalý pobyt, u sebe nosil tzv. antropometrickou knížku („carnet anthropométrique“). Jednalo se o první doklad svého druhu, který obsahoval popis fyzických rysů a také fotografi i a otisky prstů. Ostatní evropské země tento příklad brzy následovaly.

Francouzská antropometrická knížka, tzv. „carnet anthropométrique“, je zvláštní průkaz totožnosti pro lidi bez trvalého pobytu, v němž jsou vloženy fotografi e a u dolního okraje otisky prstů. O nositeli tohoto dokladu není známo více informací.
1912