B4 Speciella Identitetshandlingar

Från 1912 krävde franska myndigheter att alla utan permanent bostad skulle kunna visa upp en ”antropometrisk” identitetshandling, som var ett dokument med innehavarens fysiska kännetecken, fotografi och fi ngeravtryck. Det var det första dokumentet i sitt slag. Andra europeiska länder följde snart efter.

Ett franskt ”carnet anthropométrique” som visar en okänd innehavare utan fast boende, komplett med fotografi och fi ngeravtryck.
1912