B4 Documente De Identificare Speciale

Începând din 1912, autoritățile franceze cereau tuturor celor care nu aveau o reședință permanentă să poarte asupra lor un „carnet antropometric”. Era primul document de acest fel care menționa descrierea fi zică și includea atât o fotografi e cât și amprentele. Alte țări europene au urmat în curând modelul astfel instituit.

Un „carnet antropometric” francez, document special de identifi care pentru oamenii fără un domiciliu fi x, completat cu o fotografi e și amprente de-a lungul marginii de jos. Nu se știe nimic mai mult despre deținătorul acestui act.
1912