B4 Identifikacija

Francuske su vlasti zahtijevale od ljudi bez boravišta da nose „carnet anthropometrique“ od 1912. godine. To je bila prva takva isprava na kojoj su se nalazili detalji fi zičkog izgleda osobe, a sadržavala je fotografi ju i otiske prstiju. Druge europske zemlje uskoro su slijedile ovaj primjer.

“Carnet anthropométrique“ iz Francuske, specijalna identifi kacijska isprava za ljude koji nemaju stalno prijavljeno boravište. Na donjoj stranici dokumenta nalazi se fotografi ja i otisci prstiju. To je sve što znamo o vlasniku dokumenta.
1912