I8 JASENOVAC (HR)

Jasenovac, położony ok. sto kilometrów na południowy wschód od Zagrzebia, był największym obozem koncentracyjnym w Chorwacji, powstałym w 1941 r. Strzegli go członkowie chorwackiego ruchu faszystowskiego – Ustasze. Do chwili obecnej udało się zidentyfi kować nazwiska 83 145 ofi ar. Największą grupą ofiar byli Serbowie (50 000), a następnie Romowie (ponad 16 000).

1941 - 1945