I8 JASENOVAC (HR)

Jasenovać, ktorý sa nachádza približne 100 kilometrov juhovýchodne od Záhrebu, bol najväčší koncentračný tábor v Chorvátsku. Bol postavený v roku 1941 a strážili ho členovia Chorvátskeho fašistického hnutia Ustaša. Doposiaľ bolo identifi kovaných 83 145 obetí. Najväčšiu skupinu tvorilo 50 000 Srbov a 16 000 Rómov.

1941 - 1945