I8 JASENOVAC (HR)

Jasenovac leží přibližně sto kilometrů jihovýchodně od Záhřebu a nacházel se tam největší koncentrační tábor v Chorvatsku. Byl postaven v roce 1941 a hlídán členy chorvatského fašistického hnutí Ustaša. Dosud bylo podle jména identifi kováno 83 145 obětí. Největší samostatnou skupinu tvořilo téměř 50 000 Srbů, po nich následovalo přes 16 000 Romů.

1941 - 1945