H3 DUBNICA NAD VÁHOM (SK)

Dubnica nad Váhom była miejscem jednego z większych projektów inżynierskich na Słowacji: budowy ogromnej tamy na rzece Váh. Między 1942 a 1944 r. Romowie byli tam wykorzystywani jako niewolnicza siła robocza. Gdy inni pracownicy zostali zwolnieni, Romów przeniesiono wraz z rodzinami do obozu karnego. Wielu spośród 700 więźniów tego obozu zostało zabitych w ostatnich dniach wojny.

1942 - 1945