H3 DUBNICA NAD VÁHOM (SK)

Dubnica nad Váhom var platsen för ett av de största byggprojekten i Slovakien. Vid fl oden Váh byggdes en gigantisk damm. Från 1942 var romer tvungna att arbeta vid byggprojektet som tvångsarbetare. Två år senare upplöstes byggnadstruppen och alla romer tvingades fl ytta med sina familjer till ett interneringsläger. Många av de 700 internerna blev mördade under krigets sista dagar.

1942 - 1945