A8 Tragiczny Stereotyp

W XIX wieku stereotypy na temat Romów i Sinti były często używane w prasie, książkach i fotografi ach. Tak zwane „cygańskie pocztówki” były bardzo popularne w pierwszej połowie XX w. Odzwierciedlały one ludzkie marzenia o wolności. Większość ludzi, którzy nigdy nie mieli osobistych kontaktów z Romami, kształtowała swoje o nich wyobrażenia na podstawie takich właśnie ilustracji.

Czeska pocztówka z początku XX w.
1910 - 1930