A8 Stereotip Fatal

În secolul al XIX-lea, stereotipurile despre romi și Sinti au devenit prezențe obișnuite în ziare, cărți și fotografi i. Așa zisele cărți poștale „cu țigani” erau foarte populare în prima jumătate a secolului al XX-lea. Ele refl ectau dorinţa oamenilor de a avea un mod de viață liber. Majoritatea populației, care nu avusese vreodată un contact personal cu romi sau Sinti, își făcea o idee despre ei exclusiv din acest tip de ilustrații.

Carte poștală cehă de la începutul secolului al XX-lea.
1910 - 1930