A8 Stereotipi

U 19. stoljeću stereotipi o Romima i Sintima postali su uobičajena pojava u novinama, knjigama i fotografi jama. Takozvane „ciganske“ razglednice postale su jako popularne u prvoj polovici 20. stoljeća. One su odražavale ljudsku žudnju za slobodnim načinom života. Većina ljudi, koji nikada nisu imali osobni kontakt s Romima i Sintima, dobivala je svoju sliku o njima pomoću takvih ilustracija.

Češka razglednica s početka 20. stoljeća.
1910 - 1930