A8 Osudný stereotyp

V 19. storočí sa stereotypy o Rómoch a Sintoch stali každodennou súčasťou novín, kníh a fotografi í. “Cigánske” pohľadnice sa stali veľmi populárnymi v prvej polovici 20. storočia. Zobrazovali túžbu ľudí po slobodnom spôsobe života. Väčšina ľudí, ktorá nikdy nemala osobnú skúsenosť s Rómami alebo Sintami, si o nich vytvárala predstavu na základe takýchto ilustrácií.

Pohľadnica z Čiech zo začiatku 20.
1910 - 1930