Rómovia a Sintovia pred druhou svetovou vojnou

Rómovia a Sintovia sú najväčšou menšinou v Európe, nemajú však vlastnú krajinu. Žijú v Európe už vyše tisíc rokov. Pôvodne prišli z Indie a hovoria jazykom, ktorý je príbuzný s ostatnými indickými jazykmi. Niekedy je označovaný ako rómčina, Romanes alebo Sintitikes. Rómovia a Sintovia sú správnym označením pre ľudí, ktorí bývajú často nazývaní „cigáni“.