A4 Profesionálni hudobníci

Celé stáročia boli Sintovia a Rómovia zamestnávaní šľachtou ako profesionálni hudobníci alebo hrávali v koncertných sálach. Od 19. storočia navštevovali hudobné školy, konzervatóriá a univerzity. Pre mnohé chudobné rómske rodiny bolo hranie na svadbách a zábavách doplnkovým zdrojom fi nancií. Veľa rómskych deti sa stále učí hrať na hudobné nástroje od svojich rodičov.

Maďarský Cigánsky Orchester Bélu Ruhu v hoteli v holandskom Haagu v 30. rokoch 20. storočia.
1930 - 1938