A4 Zawodowi Muzycy

Przez wiele wieków Romowie i Sinti byli zatrudniani jako zawodowi muzycy przez arystokratów i w fi lharmoniach. Począwszy od XIX wieku Romowie i Sinti zaczęli pobierać nauki w szkołach muzycznych, konserwatoriach i na uniwersytetach. Wielu biednych Romów znalazło dodatkowe źródło zarobkowania grając zimą podczas potańcówek i wesel. W wielu romskich rodzinach również i dziś dzieci uczą się grać na instrumencie od swoich rodziców.

Węgierska orkiestra cygańska Béli Ruhy w hotelu w Hadze (Holandia) w latach 30. XX wieku.sche „Zigeunerorchester Béla Ruha“ in den 1930er Jahren in einem Hotel im holländischen Den Haag.
1930 - 1938