A2 Stredná trieda

Vo väčšine krajín západnej Európy mali Sintovia a Rómovia niekoľko storočí zakázané vstupovať do obchodných spolkov a cechov, mnohí z nich sa preto stali predajcami a obchodníkmi. Hlavne v západnej Európe sa mnohí Sintovia a Rómovia stali úspešnými podnikateľmi a ich deti navštevovali miestne školy. Rómovia a Sintovia slúžili aj ako vojaci v prvej svetovej vojne. Za ich služby kráľovi a krajine boli dokonca niektorí z nich povýšení do šľachtického stavu.

Sint Max Bamberger (vpravo) so svojou rodinou na fotografi i z roku 1935.
1935