A2 Klasa Średnia

W większości krajów Europy Zachodniej Romom nie wolno było przez całe wieki wstępować do cechów i gildii, stąd też wielu z nich zostało handlarzami i kupcami. Zwłaszcza w Europie Zachodniej wielu Sinti i Romów odniosło sukces w biznesie. Ich dzieci uczęszczały do lokalnych szkół, a wielu Romów i Sinti służyło w wojsku w czasie I wojny światowej. Za swe zasługi dla króla i ojczyzny niektórzy Romowie i Sinti doczekali się nawet nadania tytułów szlacheckich.

Sinto Max Bamberger (po prawej) wraz z rodziną na fotografi i z 1935 roku.
1935