A2 Medelklass

I de fl esta västeuropeiska länder var romer förbjudna att delta i hantverksskrån och handelsföreningar sedan århundraden tillbaka. Många valde därför yrken som försäljare och köpmän. Romer lyckades särskilt bra som affärsmän i västra Europa. Barnen gick i lokala skolor och romer tjänstgjorde som soldater under första världskriget. Några blev till och med adlade för sina insatser för kung och fosterland.

Romen Max Bamberger (till höger) med sin familj i ett fotografi från 1935.
1935