ROMER I EUROPA FÖRE ANDRA VÄLDSKRIGET

Romer är en av de största minoriteterna och har levt i Europa i över tusen år, men har inget eget land. Romernas förfäder kommer ursprungligen från Indien och talar ett språk som är besläktat med andra indiska språk och som på svenska brukar kallas romani, romska, romanes eller romani chib. Historiskt har romsk talande ofta benämnts ”zigenare” av majoritetsbefolkningen.