A6 Hantverkare

Många bofasta romer reste under vintern runt i byarna för att erbjuda sina tjänster som kopparslagare, skärslipare eller musiker. Andra var skickliga korgfl ätare eller träsnidare som gjorde tråg, fat, skedar och borstar.

Fotografi från en polisrazzia i den romska bosättningen i Dorf Gritsch i österrikiska Burgenland. Samtliga av husets invånare fi ck ställa upp sig tillsammans med sina arbetsredskap. Fotografi et togs i syfte att dokumentera polisarbetet.
1928 - 1934