A6 Řemeslníci

Mnoho Romů, kteří žili usazeně, putovalo po kraji a živili se jako dráteníci, brusiči a hudebníci; jiní byli zruční košíkáři a řezbáři a vyráběli koryta, sudy, lžíce a košťata.

Fotografi e policejního zátahu v romské osadě ve vesnici Gritsch v rakouském Burgenlandsku. Všichni obyvatelé domu se museli postavit před dům se svými pracovními nástroji. Fotografi e byla pořízena jako záznam policejní práce.
1928 - 1934