A5 Lantarbetare

De fl esta romer som levde i centrala Europa var verksamma som lantarbetare på stora jordbruksgods eller som säsongsarbetare hos mindre bönder. I områdena Prešov och Košice i östra Slovakien utgjorde romer en hög andel av landsbygdens befolkning. De har bott i denna region i århundraden.

”Alla hjälper till med förberedelserna …” Fotografi av familj som tillverkar tegel i östra Slovaken.
1930 - 1940