A5 Napszámosok

A legtöbb közép-európai roma mezőgazdasági munkásként dolgozott nagybirtokokon, vagy kisebb gazdaságokban szezonális napszámosként segített, például aratáskor. Eperjes és Kassa környékén, Kelet-Szlovákiában, a vidéki lakosság nagy részét romák tették ki. Ők ebben a régióban élnek évszázadok óta.

„Mindenki segít az előkészületekben...“ Fénykép egy családról, akik téglát készítenek Kelet-Szlovákiában.
1930 - 1940