A5 Pomocníci na statkoch

Rómovia v strednej Európe pracovali väčšinou ako roľnícki robotníci na veľkých statkoch a ako sezónni pomocníci pomáhajúci menším farmárom so zberom úrody. V prešovskom a košickom kraji na východe Slovenska tvorili Rómovia, usídlení v tomto regióne niekoľko storočí, vysoké percento vidieckeho obyvateľstva.

“Všetci pomáhajú s prípravami…”. Fotografi a rodiny vyrábajúcej tehly na východnom Slovensku.
1930 - 1940