A7 Skolbarn

Karl Stojka föddes 1931 i en liten by i Niederösterreich, Österrike. Familjen tillhörde den romska gruppen ”Lovara”. De var välbärgade hästhandlare och reste under somrarna genom förbundsländerna Burgenland, Steiermark och Niederösterreich. På vintern levde de i Wien eller i dess närområde. Efter de tyska nazisternas ockupation av Österrike 1938 fi ck de inte längre resa under somrarna, utan bosatte sig i Wien. Karl gick i skola i Wien tillsammans med sina tre äldre systrar och två yngre bröder. Här fi ck de snabbt goda vänner. Pappans offi ciella namn var Karl Horvath, men alla kände honom som Wakar. Hans mammas fl icknamn var Sidi Stojka, men de använde ofta släktnamnet Rigó eftersom hon var släkt med denna stora och berömda ”Lovara-familj”

Fotografi av Karl Stojka vid nio års ålder taget Wien år 1940.
1940