A7 Uczeń

Karl Stojka urodził się w 1931 r. w małej wiosce w Dolnej Austrii. Jego rodzina należała do Lowarów, podgrupy Romów. Byli bogatymi handlarzami końmi i w letnich miesiącach wędrowali w Styrii, Burgenlandzie i Dolnej Austrii. Zimą zazwyczaj zatrzymywali się w Wiedniu lub w okolicach. W następstwie hitlerowskiej okupacji Austrii rodzina Karla nie mogła już podróżować w lecie i osiedliła się w Wiedniu. Dzieci – Karl, jego trzy siostry i dwaj bracia – poszły do szkoły w Wiedniu i wkrótce zyskały wielu przyjaciół. Ojciec Karla ofi cjalnie nazywał się Karl Horvath, lecz wszyscy znali go pod imieniem Wakar. Jego matka z domu nazywała się Sidi Stojka, lecz często używała nazwiska Rigó, gdyż była związana z tą właśnie wielką i sławną rodziną Lowarów..

Zdjęcie Karla Stojki jako dziewięcioletniego chłopca, wykonane w Wiedniu w 1940 r.
1940