A8 Fatala Stereotyper

Under 1800-talet var stereotypa föreställningar om romer vanliga i tidningar, böcker och fotografi er. Så kallade ”zigenarvykort” blev mycket populära i Europa under första delen av 1900-talet. Vykorten speglade människors längtan efter ett fritt liv. De fl esta människor hade inga personliga relationer till romer, utan bildade sina uppfattningar utifrån den här typen av stereotypa illustrationer.

Tjeckiskt vykort från tidigt 1900-tal.
1910 - 1930