A3 Kringresande Hantverkare Och Arbetare

Medan de fl esta central- och östeuropeiska romer var bofasta redan för fl era hundra år sedan, fortsatte en del familjer i västra Europa att resa med husvagnar till olika marknadsplatser. De handlade med boskap, hästar och metallskrot eller arbetade som smeder, skärslipare och kopparslagare. Under somrarna gav de sig normalt ut på sina traditionella resvägar för att sedan återvända till sina hemstäder och byar under vintern.

En kringresande tysk romsk familj med sin husvagn.
1926