A3 Kočujúci majstri a remeselníci

Zatiaľ čo väčšina Rómov zo strednej Európy sa usadila pred stovkami rokov, niektorí Sintovia zo západnej Európy ďalej cestovali v karavanoch na rôzne obchodné trhy. Obchodovali s dobytkom, koňmi a kovmi alebo pracovali ako kováči, brusiči a klampiari. Zväčša putovali po tradičných cestách počas leta a na zimu sa vracali do svojich rodných miest a dedín

Kočujúca nemecká rodina Sintov so svojím karavanom.
1926