A3 Fahrende Handwerker und Arbeiter

În timp ce majoritatea romilor din Europa Centrală s-au așezat acum sute de ani, unele familii Sinti din Europa de Vest au continuat să călătorească la diverse târguri și piețe în caravane. Se ocupau cu vitele, caii ori fi erul vechi, sau lucrau ca fi erari, polizori și cositori. De obicei urmau rute tradiționale vara și se întorceau în satele și orașele de baștină pentru a ierna.

O familie itinerantă de Sinti germani cu caravana lor.
1926