A2 Střední třída

Ve většině zemí západní Evropy se Sintové a Romové po staletí nesměli stávat členy obchodních spolků a cechů, a mnoho z nich se proto začalo živit jako prodejci a obchodníci. Zejména v západní Evropě byla řada Sintů a Romů úspěšnými podnikateli. Jejich děti chodily do místních škol a mnoho Romů a Sintů sloužilo v první světové válce v armádě. Za své služby zemi byli někteří z nich dokonce povýšeni do šlechtického stavu.

Sinto Max Bamberger (napravo) s rodinou na fotografi i z roku 1935.
1935