A1 Osady

Na začiatku 20. storočia viedla prevažná väčšina európskych Rómov a Sintov usadený spôsob života. Keď vznikla táto fotografi a, rómska dedina Stegersbach bola domovom pre viac ako 200 ľudí a v rakúskej provincii Burgenland žilo v 130 osadách a samotách, podobných tým na fotografi i, viac ako 8000 Rómov a Sintov až do roku 1938.

Fotografi a rómskej svadby v Stegersbachu v južnom Burgenlande vytvorená pre reportérov z rakúskej štátnej rozhlasovej spoločnosti RAVAG.
1931