A1 Osady

Na začátku 20. století se již drtivá většina evropských Romů a Sintů usadila. V době, kdy byla pořízena tato fotografi e, byla romská osada Stegersbach domovem více než 200 lidí a v rakouské zemi Burgenlandsko žilo ve 130 vískách a osadách více než 8000 Romů a Sintů – až do roku 1938.

Tuto fotografi i romské svatby ve Stegersbachu na jihu země Burgenlandsko pořídili reportéři rakouské státní rozhlasové společnosti RAVAG.
1931