E2 Interwencja polityczna

16 grudnia 1942 roku Reichsführer SS Heinrich Himmler zarządził deportację wszystkich Sinti i Romów mieszkających na terenie Rzeszy Niemieckiej do obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. 5 kwietnia 1943 roku Oskar Wilhelm Rose, który ukrywał się w podziemiu z fałszywymi dokumentami, ryzykując własnym życiem, poprosił o spotkanie z monachijskim kardynałem Michaelem Faulhaberem. Jego próba przekonania kardynała do interwencji przeciwko deportacjom głównie katolickich Sinti i Romów nie powiodła się. Kardynał zanotował w swoim dzienniku: „W sekretariacie Cygan o nazwisku Adler, katolik – 14 000 Cyganów na terenie Rzeszy ma zostać zesłanych do obozu i wysterylizowanych, Kościół ma interweniować. Na pewno zwróci się do mnie. – Nie, nie mogę pomóc”.

1942 - 1943