E2 Politická intervence

16. prosince 1942 nařídil říšský vůdce SS Heinrich Himmler deportaci všech Sintů a Romů, kteří dosud žili v Německé říši, do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim. 5. dubna 1943 požádal Oskar Wilhelm Rose, který se skrýval s falešnými doklady, s nasazením života o schůzku s mnichovským kardinálem Michaelem Faulhaberem. Jeho snaha přesvědčit kardinála, aby zasáhl proti deportacím převážně katolických Sintů a Romů, byla neúspěšná. Kardinál si do deníku poznamenal: "Cikán Adler, katolík, u sekretáře - 14 000 cikánů na území Říše má být shromážděno v táboře a sterilizováno, církev má zasáhnout. Chce slyšení u mě. - Ne, nemohu slíbit žádnou pomoc."

1942 - 1943