E2 Politička intervencija

Dana 16. prosinca 1942. godine, Reichsführer SS-a Heinrich Himmler naredio je da se svi Sinti i Romi, koji su još živjeli u njemačkom Reichu, deportiraju u koncentracijski logor i logor za istrebljenje Auschwitz. Dana 5. travnja 1943. godine, Oskar Wilhelm Rose, koji je živio u ilegali s lažnim papirima, zatražio je razgovor s minhenskim kardinalom Michaelom Faulhaberom, riskirajući na taj način svoj život. Njegov pokušaj da uvjeri kardinala da djeluje protiv deportacija pretežito katoličkih Sinta i Roma nije bio uspješan. Kardinal je zabilježio u svom kalendaru: „Kod tajnika jedan Ciganin po imenu Adler, katolik – 14 000 Cigana na teritoriju Reicha trebalo bi skupiti u logor i sterilizirati, crkva bi trebala intervenirati. Želi direktno k meni. – Ne, ne mogu obećati nikakvu pomoć.“

1942 - 1943