E6 Partyzant

W 1942 r. Josef Serinek wraz z żoną i dziećmi został deportowany do „cygańskiego” obozu Lety u Pisku. Po śmierci żony w 1943 r. uciekł z obozu i przyłączył się do partyzantów. Udało mu się stworzyć własny oddział, nazywany „Czapajew”, w którym walczyli głównie zbiegli rosyjscy jeńcy wojenni. Josef Serinek – znany lepiej jako Czarny Partyzant – stał się w swoim kraju jednym z najczęściej odznaczanych bojowników ruchu oporu. Zmarł w 1974 r.

1942 - 1945